Nordic Intel AB (2023)
Denna chatbot är en del av ett projekt som ämnar att göra öppen data mer tillgänglig och användbar för allmänheten.

För att hitta en tabell, hämta hem rätt data och formulera ett svar brukar det ta cirka 1-2 minuter.

I nuläget har den tillgång till data från:

  • SCB (Statistiska Centralbyrån)
  • Folkhälsomyndigheten
  • Energimyndigheten
  • Jordbruksverket
  • Skogsstyrelsen
Om svaret du fick på en fråga inte är hjälpsamt pröva att:
  • Ställa samma fråga igen
  • Formulera om frågan
  • Vara mer specifik
  • Dela up frågan i mindre delar